Journal article

Lyme disease in South Africa

SC Strijdom, M Berk

South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde | SA MEDICAL ASSOC | Published : 1996