Journal article

Specific histone modifications were associated with the PAH-induced DNA damage response in coke oven workers

Zhengbao Zhang, Liping Chen, Xiumei Xing, Daochuan Li, Chen Gao, Zhini He, Jie Li, Xiaonian Zhu, Xinhua Xiao, Shan Wang, Fangping Wang, Zefang Ren, Yongmei Xiao, Shyamali C Dharmage, Guanghui Dong, Yuxin Zheng, Wen Chen

Toxicology Research | ROYAL SOC CHEMISTRY | Published : 2016

Grants

Awarded by key program of the Natural Science Foundation of China (NSFC)


Awarded by major research plan of the National Natural Science Foundation of China


Awarded by NSFC


Awarded by National Key Technology Research and Development Program


Awarded by Fundamental Research Funds for the Central Universities


Funding Acknowledgements

This work was supported by the key program of the Natural Science Foundation of China (NSFC, 81430079, 81130050), a major research plan of the National Natural Science Foundation of China (91543208), NSFC (81402715, 81372962, 81172642), the National Key Technology Research and Development Program (2014BAI12B02), and Fundamental Research Funds for the Central Universities (14ykpy06).