Journal article

Safety of Spectacles for Children's Vision: A Cluster Randomized Controlled Trial REPLY

Xiaochen Ma, Nathan Congdon, Hongmei Yi, Xiaopeng Pang, Zhongqiang Zhou, Mirjam E Meltzer, Mingguang He, Yizhi Liu, Yaojiang Shi, Scott Rozelle

American Journal of Ophthalmology | ELSEVIER SCIENCE INC | Published : 2016