Journal article

The MacArthur Competence Assessment Tools for assessing decision-making capacity in schizophrenia: A meta-analysis

Shi-Bin Wang, Yuan-Yuan Wang, Gabor S Ungvari, Chee H Ng, Ren-Rong Wu, Jijun Wang, Yu-Tao Xiang

Schizophrenia Research | ELSEVIER SCIENCE BV | Published : 2017