Journal article

Cloning, expression and evaluation of the efficacy of a recombinant Baylisascaris schroederi Bs-Ag3 antigen in mice

Tao Wang, Guangzhi He, Guangyou Yang, Yuxiang Fei, Zhihe Zhang, Chengdong Wang, Zhi Yang, Jingchao Lan, Li Luo, Li Liu

Vaccine | ELSEVIER SCI LTD | Published : 2008