Journal article

Craftivismi feministisenä aktivismina ja uusmaterialistisen tutkimuksen kohteena

K KONTTURI, A Kihlman

Sukupuolentutkimus - Genusforskning | SUNS - Sukupuolentutkimuksen Seura | Published : 2016