Journal article

Memory Impairment Following Electroconvulsive Therapy in Chinese Patients with Schizophrenia: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Wei Zheng, Guo Tong, Gabor S Ungvari, Chee H Ng, Helen FK Chiu, Ying-Qiang Xiang, Xiao-Lan Cao, Zheng-Rong Liu, Li-Rong Meng, Gabor Gazdag, Yu-Tao Xiang

Perspectives in Psychiatric Care | WILEY | Published : 2018

University of Melbourne Researchers