Journal article

Adjunctive antidepressant use in schizophrenia in China: A national survey (2002-2012)

Qian Li, Yun-Ai Su, Yu-Tao Xiang, Liang Shu, Xin Yu, Gabor S Ungvari, Chee H Ng, Helen FK Chiu, Yu-Ping Ning, Gao-Hua Wang, Ke-Rang Zhang, Tao Li, Li-Zhong Sun, Jian-Guo Shi, Xian-Sheng Chen, Qi-Yi Mei, Ke-Qing Li, Tian-Mei Si

Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental | WILEY | Published : 2017

University of Melbourne Researchers

Grants

Awarded by National Key Technologies R&D Program of China


Awarded by University of Macau


Funding Acknowledgements

This study was supported by the National Key Technologies R&D Program of China (2015BAI13B01 and 2011ZX09302-004) and the University of Macau (MYRG2016-00005-FHS). The authors thank the clinicians who helped to organize the study at each site.