Journal article

Association between PTGS1 polymorphisms and functional outcomes in Chinese patients with stroke during aspirin therapy: Interaction with smoking

Huan Cai, Biyang Cai, Lingli Sun, Hao Zhang, Shuyu Zhou, Liping Cao, Hongquan Guo, Wen Sun, Bernard Yan, Stephen M Davis, Zhizhong Zhang, Xinfeng Liu

Journal of the Neurological Sciences | ELSEVIER SCIENCE BV | Published : 2017