Journal article

Chronic hepatitis B: treatment alert

Ting-Tsung Chang, Hui Zhang, Jidong Jia, Nancy Wai-Yee Leung, Richard Guan, SM Wasim Jafri, Laurentlus A Lesmana, Yun-Fan Liaw, Stephen Locarnini, Masao Omata, Jose D Sollano, Dong Jin Suh, Varocha Mahachai, Pham Hoang Phiet, Shiv K Sarin, Guangbi Yao, Seung Kew Yoon

Liver International | WILEY | Published : 2006