Journal article

Mapping ApoE/A beta binding regions to guide inhibitor discovery

Qian Liu, Wei-hui Wu, Chuan-lin Fang, Ren-wang Li, Peng Liu, Peng Lei, Jia Hu, Xun Sun, Yi-zhe Zheng, Yu-fen Zhao, Yan-mei Li

Molecular Omics | ROYAL SOC CHEMISTRY | Published : 2011