Journal article

Insulin is a kinetic but not a thermodynamic inhibitor of amylin aggregation

Wei Cui, Jing-wen Ma, Peng Lei, Wei-hui Wu, Ye-ping Yu, Yu Xiang, Ai-jun Tong, Yu-fen Zhao, Yan-mei Li

The FEBS Journal | WILEY | Published : 2009