Journal article

Betydelsen av politiska styrmedel för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i massa-och pappersindustrin: Sverige i ett jämförande perspektiv. En litteraturgenomgång

Lisa Scordato, Antje Klitkou, Lars Coenen

NIFU | Published : 2013