Book Chapter

Chrzest pogan-Chrzest Polski. Konwersja ludów pogańskich a rozwój idei wojny świętej. Czy władztwo Mieszka mogło stać się celem wojny świętej? = The baptism of pagans-the baptism of Poland. The conversion of pagans and the development of the idea of holy war. Could Mieszko's realm have been the target of the holy war?

D Von Guttner Sporzynski

Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Published : 2017