Journal article

A Romance suffix in an Austronesian language: Dor in the Tetum of East Timor

J Hajek, C Williams-van Klinken

REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE | SOC LINGUISTIQUE ROMANE | Published : 2003