Journal article

Multidrug-resistant Shigella sonnei carrying the plasmid-mediated mcr-1 gene in China

Qiuxia Ma, Yong Huang, Jian Wang, Xuebin Xu, Jane Hawkey, Chaojie Yang, Beibei Liang, Xiaofeng Hu, Fuli Wu, Xiaoxia Yang, Jinyan Wang, Rongrui Li, Peng Li, Jing Xie, Leili Jia, Ligui Wang, Rongzhang Hao, Yigang Tong, Kathryn E Holt, Shaofu Qiu Show all

International Journal of Antimicrobial Agents | ELSEVIER SCIENCE BV | Published : 2018

Grants

Awarded by National Key R&D Program of China


Awarded by National Key Program for Infectious Diseases of China


Awarded by National Natural Science Foundation of China


Funding Acknowledgements

This work was supported by the National Key R&D Program of China [2017YFC1600100], the National Key Program for Infectious Diseases of China [AWS16J020 and AWS15J006] and the National Natural Science Foundation of China [81473023 and 81673237]. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.