Journal article

Abortions in Three Beef Cattle Herds Attributed to Selenium Deficiency

Nektarios D Giadinis, Panayiotis Loukopoulos, Evanthia J Petridou, Nikolaos Panousis, Katerina Konstantoudaki, George Filioussis, George Tsousis, Christos Brozos, Asimakis T Koutsoumpas, Serafeim C Chaintoutis, Harilaos Karatzias

Pakistan Veterinary Journal | UNIV AGRICULTURE, FAC VETERINARY SCIENCE | Published : 2016