Journal article

Glucocorticoid treatment facilitates development of a metabolic syndrome in ovariectomized Macaca Mulatta fed a high fat diet

Linzhao Li, Guang Yang, Guangneng Liao, Jie Mei, Lan Li, Chengshi Wang, Yujia Yuan, Yujun Shi, Jingping Liu, Zhihui Zhong, Jingqiu Cheng, Yanrong Lu, Iain J Clarke, Younan Chen

Steroids | ELSEVIER SCIENCE INC | Published : 2017

University of Melbourne Researchers

Grants

Awarded by National Basic Research Program of China (973 program)


Awarded by Program of National Natural Science Foundation of China


Awarded by National Program for High Technology Research and Development of China


Funding Acknowledgements

This study was supported by the National Basic Research Program of China (973 program) (2013CB530702), the Program of National Natural Science Foundation of China (81000351), National Program for High Technology Research and Development of China (No. 2012AA020702) and the National Key Clinical Project.