Book Chapter

En anden fortælling? Musik som metode i interviews med udsatte unge’ [‘Another story? Music as method in interviews with vulnerable youth’]

S Ravn, Jeanette Østergaard, Mette Pless, Niels Ulrik Sørensen

Ungeperspektiver. Tænkninger og tilgange i ungdomsforskningen [Youth perspectives. Thoughts and approaches in youth studies] | Aalborg University Press | Published : 2019

University of Melbourne Researchers