Journal article

TreeFam: a curated database of phylogenetic trees of animal gene families

Heng Li, Avril Coghlan, Jue Ruan, Lachlan James Coin, Jean-Karim Heriche, Lara Osmotherly, Ruiqiang Li, Tao Liu, Zhang Zhang, Lars Bolund, Gane Ka-Shu Wong, Weimou Zheng, Paramvir Dehal, Jun Wang, Richard Durbin

Nucleic Acids Research | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2006