Journal article

DISPERSIVE RELATIONS OF WIND-WAVES GROUPS ENVELOPES

VV EFIMOV, AV BABANIN

IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR FIZIKA ATMOSFERY I OKEANA | MEZHDUNARODNAYA KNIGA | Published : 1991