Book Chapter

Postawy wobec przemocy płciowej i praw reprodukcyjnych kobiet [Attitudes toward gender-based violence and female reproductive rights]

Malgorzata Mikolajczak, Maria Babinska

Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej | Liberi Libri | Published : 2018