Journal article

Limited effects of depth (0-80 cm) on communities of archaea, bacteria and fungi in paddy soil profiles

Chao-Lei Yuan, Li-Mei Zhang, Jun-Tao Wang, Wen-Kai Teng, Hang-Wei Hu, Ju-Pei Shen, Ji-Zheng He

European Journal of Soil Science | WILEY | Published : 2020

Grants

Awarded by National Key Research and Development Program of China


Awarded by National Natural Science Foundation of China


Awarded by Natural Science Foundation of Tianjin City


Funding Acknowledgements

National Key Research and Development Program of China, Grant/Award Number: 2018YFC1800702; National Natural Science Foundation of China, Grant/Award Numbers: 41601239, 41977273; Natural Science Foundation of Tianjin City, Grant/Award Number: 19JCQNJC07700