Journal article

Prevention of mother-to-child HIV transmission cascade in China: a systematic review and meta-analysis

Huan Zeng, Eric PF Chow, Yong Zhao, Yang Wang, Maozhi Tang, Leyu Li, Xue Tang, Xi Liu, Yi Zhong, Ailing Wang, Ying-Ru Lo, Lei Zhang

Sexually Transmitted Infections | BMJ PUBLISHING GROUP | Published : 2016