Conference Proceedings

Molecular heterogeneity of gastric cancer explained by methylation-driven key regulators.

Seungyeul Yoo, Quan Chen, Li Wang, Wenhui Wang, Ankur Chakravarthy, Rita Busuttil, Alex Boussioutas, Tim R Fenton, Jiangwen Zhang, Xiaodan Fan, Seut-Yi Leung, Jun Zhu

CANCER IMMUNOLOGY RESEARCH | AMER ASSOC CANCER RESEARCH | Published : 2020