Journal article

Calciphylaxis.

Qian Zhou, Jakob Neubauer, Johannes S Kern, Wolfgang Grotz, Gerd Walz, Tobias B Huber

Lancet | Published : 2014