Journal article

Inland fisheries development versus aquatic biodiversity conservation in China and its global implications

Hui Zhang, Jinming Wu, Harry Gorfine, Xiujuan Shan, Li Shen, Haile Yang, Hao Du, Junyi Li, Chengyou Wang, Qiong Zhou, Zhigang Liu, Myounghee Kang, Qiwei Wei

Reviews in Fish Biology and Fisheries | SPRINGER | Published : 2020