Journal article

Forensisch financieel onderzoek

Patrick Verwijmeren

Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie | Amsterdam University Press

Abstract

De financiële wereld heeft reputatieschade opgelopen. Verscheidene voorbeelden van financieel wangedrag hebben ertoe geleid dat de integriteit van financiële markten in twijfel wordt getrokken. Ik betoog dat met de groeiende beschikbaarheid van financiële gegevens, academische onderzoekers kunnen bijdragen in het vinden van dubieuze financiële praktijken. Forensisch financieel onderzoek heeft de potentie om verdacht gedrag te detecteren, en kan op die manier een belangrijke rol spelen in de integriteit van de financiële wereld.

University of Melbourne Researchers