Journal article

De invloed van IFRS op preferente aandelen in Nederland

Abe De Jong, MA Rosellón, P Verwijmeren

Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie | Amsterdam University Press

Abstract

De invloed van de recente invoering van IFRS zal verder reiken dan de vaktechnische aspecten van de financiële verslaggeving van ondernemingen. Dit artikel beschrijft de gevolgen van IAS 32, waardoor een groot deel van de uitstaande preferente aandelen in Nederland zullen worden geclassificeerd als vreemd vermogen. Deze herclassificatie zorgt ervoor dat voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met uitstaande preferente aandelen de schuldratio gemiddeld met 35% toeneemt. De reactie van bedrijven ligt voornamelijk in het terugkopen van de preferente aandelen. Hiermee zullen bedrijven gemiddeld 84% van de invloed van IAS 32 op de schuldratio mitigeren.

University of Melbourne Researchers