Book Chapter

4 Richtlijnen voor de behandeling van suïcidale patiënten

Annemiek Huisman, Ad Kerkhof

Suïcidepreventie in de praktijk | Bohn Stafleu van Loghum | Published : 2010

University of Melbourne Researchers