Conference Proceedings

cAMP response element-binding protein mediates immune-evasion of KRAS-mutant lung adenocarcinoma

GA Giotopoulou, G Ntaliarda, A Μarazioti, I Lilis, N Spiropoulou, F Kalogianni, E Tourkochristou, I Giopanou, M Spella, M Iliopoulou, A Korfiati, K Theofilatos, S Mavroudi, T Mantamadiotis, T Goldmann, S Marwitz, GT Stathopoulos

11.01 - Lung cancer | European Respiratory Society | Published : 2021