Journal article

Effect of admixed silica on dispersibility of combustible dust clouds in a Godbert-Greenwald furnace

Yajie Bu, Yixiao Yuan, Shaoqian Xue, Paul Amyotte, Chang Li, Wenbo Yuan, Zepeng Ma, Chunmiao Yuan, Gang Li

Powder Technology | Elsevier BV | Published : 2020

University of Melbourne Researchers

Grants

Citation metrics