Book Chapter

O zernovykh balansakh i otsenkakh urozhainosti v SSSR v 1931-1933gg. (On grain balances and harvest evaluations in the USSR, 1931-33)

SG WHEATCROFT

Tragediya sovetskoi derevni. Kollektivizatsiya i raskulachivanie. Dokumentyi materialy v 5 tomakh 1927-1939 | ROSSPEN | Published : 2001