Book Chapter

The Piasts and the idea of crusade duringthe First and Second Crusades = Piastowie a idea wypraw krzyzowych w czasie pierwszej i drugiej wyprawy krzyzowej

D VON GUETTNER

The Church in the Monarchies of the Premyslids and the Piasts = Kosciol w monarchiach Przemyslidow i Piastow | Wydawnictwo Poznanskie | Published : 2009