Book Chapter

Chengshi Fazhan Zhong bei Dongchaiqian Zhumin de Zhufangquan Baozhang - Yi Shanghai Chengshi Dongchaiqian Fazhan wei Li (Guaranteeing the residence rights of residents in demolition and relocation during urban reconstruction - Using the example of demolition and relocation during urban reconstruction in Shanghai)

W He, S BIDDULPH

Xuanzhexing Shiyong' de Jiashe yu Zhongguo de Fazhi Shijian ( The Proposition of 'Selective Adaption' and China's Legal Reality | Shanghai Academy of Social Sciences | Published : 2009

University of Melbourne Researchers