Journal article

Book review of Marek Smolinski. Joannici w polityce ksiazat polskich i pomorskich. Od polowy XII do pierwszego cwiercwiecza XIV wieku [The Hospitallers and their involvement in the politics of rulers of Poland and Pomerania. 1150–1315] (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. Gdansk 2009)

D von Guettner

Crusades | Published : 2010