Journal article

Cell division autoantigen 1 enhances signaling and the profibrotic effects of transforming growth factor-beta in diabetic nephropathy

Yugang Tu, Tieqiao Wu, Aozhi Dai, Yen Pham, Phyllis Chew, Judy B de Haan, Yu Wang, Ban-Hock Toh, Hongjian Zhu, Zemin Cao, Mark E Cooper, Zhonglin Chai

Kidney International | ELSEVIER SCIENCE INC | Published : 2011