Journal article

Identification of four novel variants that influence central corneal thickness in multi-ethnic Asian populations

Belinda K Cornes, Chiea Chuen Khor, Monisha E Nongpiur, Liang Xu, Wan-Ting Tay, Yingfeng Zheng, Raghavan Lavanya, Yang Li, Renyi Wu, Xueling Sim, Ya-Xing Wang, Peng Chen, Yik Ying Teo, Kee-Seng Chia, Mark Seielstad, Jianjun Liu, Martin L Hibberd, Ching-Yu Cheng, Seang-Mei Saw, E-Shyong Tai Show all

Human Molecular Genetics | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2012

Grants

Awarded by National Medical Research Council, Singapore


Awarded by Biomedical Research Council


Funding Acknowledgements

This work was supported by grants from the National Medical Research Council, Singapore (NMRC 0796/2003, STaR/0003/2008) and the Biomedical Research Council (BMRC 09/1/35/19/616 and 08/1/35/19/550).