Journal article

First Prospective, Population-Based Inflammatory Bowel Disease Incidence Study in Mainland of China: The Emergence of "Western" Disease

Jie Zhao, Siew C Ng, Yuan Lei, Fengming Yi, Jin Li, Limin Yu, Kaifang Zou, Zili Dan, Meng Dai, Yijuan Ding, Min Song, Qingtao Mei, Xiangming Fang, Huimin Liu, Zhaohong Shi, Rui Zhou, Ming Xia, Qingming Wu, Zhifan Xiong, Wencheng Zhu Show all

Inflammatory Bowel Diseases | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | Published : 2013

Grants

Awarded by Hubei Clinical Center and Key Laboratory of Intestinal & Colorectal Diseases


Awarded by Ministry of Public Health of China


Funding Acknowledgements

Supported by grants from the Hubei Clinical Center and Key Laboratory of Intestinal & Colorectal Diseases (2008BCC002) and the Ministry of Public Health of China (200802156, 201002020). Database entry of Epicom and maintenance fee was sponsored by Xian Janssen Pharmaceutical Ltd, China.