Journal article

Controlling the assembly of graphene oxide by an electrolyte-assisted approach

Yuting Song, Haijun Yang, Yufei Wang, Shimou Chen, Dan Li, Suojiang Zhang, Xuehua Zhang

Nanoscale | ROYAL SOC CHEMISTRY | Published : 2013