Journal article

Digital teaching portfolio in higher education: Examining colleagues' perceptions to inform implementation strategies

Ricci Wai-tsz Fong, John Chi-kin Lee, Chun-yen Chang, Zhonghua Zhang, Alexandra Chiu-yee Ngai, Cher Ping Lim

The Internet and Higher Education | ELSEVIER SCIENCE INC | Published : 2014