Journal article

A pro-inflammatory role for Th22 cells in Helicobacter pylori-associated gastritis

Yuan Zhuang, Ping Cheng, Xiao-fei Liu, Liu-sheng Peng, Bo-sheng Li, Ting-ting Wang, Na Chen, Wen-hua Li, Yun Shi, Weisan Chen, Ken C Pang, Ming Zeng, Xu-hu Mao, Shi-ming Yang, Hong Guo, Gang Guo, Tao Liu, Qian-fei Zuo, Hui-jie Yang, Liu-yang Yang Show all

Gut | BMJ PUBLISHING GROUP | Published : 2015

Grants

Awarded by Medical Science Youth Training Project of Chinese People's Liberation Army


Awarded by National Natural Science Foundation of China


Awarded by National Basic Research Program of China (973 Program)Funding Acknowledgements

This work was supported by a grant of Medical Science Youth Training Project of Chinese People's Liberation Army (13QNP108), National Natural Science Foundation of China (31270174) and 81201265 and National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2009CB522606).