Journal article

Die gebruik vannabyinfra-rooiterugkaatsende spektroskopie vir die bepaling van stikstof in plante

RJ Eckard, N Miles, NM Tainton

Journal of the Grassland Society of Southern Africa | Published : 1988

University of Melbourne Researchers

Citation metrics