Journal article

Oxidized low-density lipoprotein alters endothelial progenitor cell populations

Yuqi Cui, Chandrakala A Narasimhulu, Lingjuan Liu, Xin Li, Yuan Xiao, Jia Zhang, Xiaoyun Xie, Hong Hao, Jason Z Liu, Guanglong He, Peter J Cowan, Lianqun Cui, Hua Zhu, Sampath Parthasarathy, Zhenguo Liu

Frontiers in Bioscience | FRONTIERS IN BIOSCIENCE INC | Published : 2015